Luftrenare

En viktig del i en säker arbetsmiljö är att avlägsna och ta hand om det hälsofarliga byggdammet som bildas medhjälp av en industridammsugare och luftrenare med rätt klassificering.


EN LUFTRENARE ANVÄNDS FÖR ATT:

• Eliminera hälsovådligt damm

• Begränsa dammspridning

• Skapa en bättre arbetsmiljö

Bonusen är minskade städ- och personalkostnader