Vi skickar till hela Sverige - 1000 kvm butik i Södertälje

Kakelsupporten

Här kan du läsa frågor och svar kring allt som rör kakel, badrum och plattsättning m.m. Hittar du inte svar på just din fråga så ställ den till oss nedan så återkommer vi med svar!

Keramiska plattor är tillverkade av naturmaterial som är brända i kontrollerad miljö med hög precision, det kan dock förekomma små måttavvikelser och nyans avvikelser. Det som är viktigt är att när du beställer är att du alltid beställer tillräckligt med plattor första gången, vi inte kan garantera att vi kan leverera samma ”batch” vid senare tillfälle. Batch innebär plattor från samma produktionstillfälle. Färg, nyans och ton kan variera från olika produktionstillfällen.


Vad är PEI-värde? 

PEI värdet visar materialets slitstyrka. Kravet på tålighet och slitstyrka avgör vilken typ av klinker du bör välja. PEI-värdet står angivet på varje platta. PEI-värdet har graderingen 1-5, där 5 är det mest slitstarka.

Skalan går från 1 till 5 och då det kommer till klinker med PEI-5 så passar sådant ofta bäst i lokaler med mycket spring och trafik; tänk simhall exempelvis.


PEI-TABELL

PEI 1 - Lätt gångtrafik, bostäder. Plattor lämpliga för golvytor u bostadsutrymmen, som beträds med bara fötter och/eller mjuka skor. Till exempel badrum, toaletter, sovrum etc.

PEI 2 - Golv för lätt slitage. Utrymmen i privathus, t.ex. vardagsrum, dusch eller bad.

PEI 3 - Golv för lätt medelslitage. Utrymmen i privathus, t.ex. kök, hall och entré.

PEI 4 - Golv för meddeltungt slitage. För utrymmen som beträds av normal gångtrafik men med en del repande smuts, t.ex. entréer, hotell och storkök.

PEI 5 - Golv som utsätts för tungt slitage. T.ex. köpcenter, flygterminaler, hotellfoajéer och industrigolv.


Frostsäker - Kan användas utomhus.

Golvvärme - Plattorna klarar golvvärme.


Halkklass

R9 för ingångspartier och trappor. 

R10 för offentliga toaletter och tvättrum. 

R11 för lager och packning i mejeri. 

R12 vid produktion av mjölk och glass.


Variation

V2 Måttliga variationer i färg och struktur från platta till platta.

V3 Variation i färg och struktur från platta till platta.

V4 Stor variation i färg och struktur från platta till platta.


Kakelplattor EN 14411 BIII 

Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption, ett mått på porositet, är 10-20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.


Klinkerplattor 

Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0% - ca 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.


Mosaik 

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som levereras och monteras i form av ark, vanligast är 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra material, t.ex. glas, metall och natursten.


Granitkeramik EN 14411 BIa 

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller polerade. De kan tillverkas i stora format. 

De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.


Golvvärme 

Samtliga våra klinker är lämpliga för golvvärme.


Rektifierad

Att en platta är kantskuren, eller rektifierad som det också kallas, innebär att man skurit av plattans naturligt rundade kanter och säkerställt att alla plattor har exakt samma storlek.


Storlek på kakel

Kakel och klinker får enligt gällande europanormer ha vissa måttavvikelser. Detta gäller inte enbart plattans yttermått, utan även kantrakhet, skevhet och vinkelavvikelser. De sistnämnda är ganska svåra att mäta utan specialutrustning, medan yttermåtten kan mätas t ex med ett skjutmått. 


För provuttagningen går normen i korthet ut på att: 

• Köpare och säljare tar gemensamt ut provplattor ur partiet eller skall vara överens om hur proverna skall tas.

• Provplattor skall tas slumpvis ur ett parti. Det får alltså inte vara så att man sorterar ut ett antal plattor som han anser är dåliga och sedan hävdar att ”allt ser ut så här”. 

• 20 stycken plattor skall alltid (minst) slumpvis tas ut från partiet. Av dessa mäts 10 st och resterande sparas för eventuell senare kontroll. 


Tillåtna måttavvikelser är olika för olika typer av plattor och beror på storlek och tillverkningssätt. Av tabellen framgår några exempel på tillåtna måttavvikelser för kakel och klinker. Nedanstående värden motsvarar tillåtna toleranser för enstaka plattor. Som tidigare nämnts är tillåtna toleranser på medelvärdet av ett parti i allmänhet något lägre. Tabellen kan vara till en första hjälp för att avgöra om det finns fog för anmärkningar i måttnoggrannhet och om ytterligare provuttag skall göras.

S.k. rustika plattor (”Naturlig” enligt standard SS-EN 14411) och mosaik levererad/monterad på nät eller sammanhållen på annat sätt omfattas ej.


Nedan är en tabell för exempel på måttavvikelse enligt testmetod SS10545-2.


För att få ett bra resultat ska man ta hänsyn till plattans storlek när man väljer fogbredd. Ju större platta ju bredare fog för att få ett snyggt resultat. Vill man ha en stor platta med en liten fog ska en sk rektifierad platta väljas. Då är alla plattor lika stora. Det är av ytters vikt att underlaget är 100% plant med undantag då man önskar lutning för vattenavrinning.

Riktlinjer för ett professionellt arbete

Byggkeramikrådet har tagit fram ett antal olika riktlinjer för områden där keramik ska användas.
Riktlinjerna är inte likställda med branschregler men är att betrakta som ett sätt att uppfylla kraven på fackmässighet inom sina respektive områden.

Större projekt bör alltid genomföras i nära samarbete med projektör och materialleverantörer.


Riktlinjer BKR >

Riktlinjer för storkök >

Riktlinjer för att mäta golvlutning i våtrum >

Riktlinjer för färdigt utförande >

Riktlinjer för storformatiga plattor >

Riktlinjer för plattsättning utomhus >

Riktlinjer för pooler och badanläggningar >


GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Här kan du i korthet läsa om branschreglernas olika delar och få en översikt av regelverket.


Branschregler Våtrum GVK >