Dammskydd & täckmaterial

SURFACE PROTECTOR

Täckmaterial med unika egenskaper för att ge rätt skydd åt underlaget mot slitage.

DUST SHIELD
Avgränsa och förhindra att smuts, damm och byggmaterial sprids till övriga utrymmen med ett "rum i rummet", en korridor eller tillfällig dörr för smidig passage.

DUST TRAP
Dammutsug som är kopplade till en industridammsugare fångar upp och evakuerar dammet direkt vid håltagning, kapning eller slipning.