Vi skickar till hela Sverige - 1000 kvm butik i Södertälje

Banbrytande hållbarhet: Norfloor och Florim går klimapositivt

Vi på Norfloor brinner för hållbarhet och letar alltid efter innovativa sätt att föra ut miljövänligt kakel och klinker till våra kunder. Den här gången har vi spännande nyheter från en av Italiens mest kända kakelleverantörer, Florim, som tar hållbarhet till nya höjder.


Text: Norfloor AS. 27 oktober 2023

Hållbarhet i kakelindustrin med CarbonZero

Hållbarhet är ordet på allas läppar i dagens värld. Men på Norfloor och Florim går vi ett steg längre. Vi har omdefinierat vad det innebär att vara hållbar inom kakelbranschen.

Florim är stolta över att vara ett certifierat B Corp-företag och de tar sitt ansvar gentemot miljön och samhället på allvar. De investerar kontinuerligt för att minimera de utsläpp som uppstår till följd av deras verksamhet. Men de går ett steg längre med CarbonZero – som är en revolutionerande åtgärd för att minska koldioxidavtrycket under hela livscykeln för plattorna som produceras.

Från 2023 blev alla nya Florim-kollektioner en del av CarbonZero-projektet. Det betyder att varje kakel du köper från Norfloor som produceras av Florim har en positiv inverkan på miljön.

CarbonZero logotyp från Florim

Hur fungerar CarbonZero?

För att uppnå detta har Florim genomfört en omfattande bedömning av miljöpåverkan under hela produktens livscykel. Detta inkluderar produktion, frakt och användning av plattorna. De har även tagit hänsyn till utsläpp som sker utanför företaget.

Florim har genomfört åtgärder som minskar användningen av naturresurser och de har investerat i hållbara produktionsprocesser. Detta har lett till upp till 100 % minskning av vatten- och energiförbrukningen samt en förbättrad hantering av avfall.

Men här kommer det riktigt spännande: Florim har förbundit sig att kompensera för mer CO2 än vad som genereras under plattornas livscykel. De stöder certifierade ren energiprojekt som går utöver att neutralisera utsläpp. Med CarbonZero-kollektionerna kompenserar de för hela 10 % mer CO2 än vad som släpps ut under plattornas livscykel. Det är verkligen en positiv förändring för planeten!

Florim har en lång historia av engagemang för miljön, som går tillbaka till 1960-talet. Detta engagemang är nu en integrerad del av deras affärsmodell och påverkar flera nyckelområden:

  • Vatten: Florim har praktiskt taget ingen negativ miljöpåverkan när det gäller utsläpp av avloppsvatten, eftersom 100 % av avloppsvattnet från produktionsprocessen återvinns. Dessutom samlar de upp regnvatten för återanvändning i produktionen.

  • Avfall: Florim återvinner och återvinner grönt avfall från kakel i produktionsprocessen. De återanvänder också avfall från tredjepartsproduktion i både italienska och amerikanska anläggningar. År 2022 kunde de sortera och skicka 58 419 ton avfall till återvinning, vilket motsvarar 99 % av det totala producerade avfallet.

  • Energi: Florim har låg energiförbrukning med sina 64 000 m2 solpaneler. De producerar då upp till 100 % av den el som krävs under soliga dagar. Dessutom köper de bara el från certifierade förnybara källor när egenproducerad energi inte räcker till.

  • Förpackningar: Florim använder främst återvinningsbara kartonger som primärförpackning och minskar avfallet genom användning av automatiska förpackningsmaskiner. De använder också europeiska standardiserade träpallar för transport av kakel och uppmuntrar att pallar i gott skick ska återlämnas.

  • Råvaror: Florim övervakar alla råvaruleverantörer och säkerställer att de uppfyller krav på närhet till fabriker, återvunnet innehåll och teknisk säkerhetsdokumentation. Florim har valt ut hållbara råvaror, plattorna är tillverkade av nästan 90% kvalitetsråvaror som lera, kaolin, fältspat och sand.

  • Kvalitet och säkerhet: Alla Florims produkter är frostsäkra samt fria från giftiga och förorenande utsläpp.

Florim har en lång historia av engagemang för miljön.

Norfloor och hållbarhet

Norfloor är stolta över att samarbeta med Florim, som delar vårt engagemang för hållbarhet.

När du väljer Florim CarbonZero plattor från Norfloor väljer du inte bara vackra och funktionella plattor utan stödjer också en hållbar lösning som hjälper till att minska klimatutsläppen.

Vi är alltid måna om att ta fram de bästa produkterna till våra kunder samtidigt som vi tar hand om miljön. Florims CarbonZero-projekt är ytterligare ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar utveckling.

Gör ett medvetet val idag och bli en del av vår resa mot en grönare framtid.

Florim är stolta över att vara ett certifierat B Corp-företag och de tar sitt ansvar gentemot miljön och samhället på allvar.