Vi skickar till hela Sverige - 1000 kvm butik i Södertälje

Rörelsefogprofiler

Rörelsefogprofiler tar upp rörelser som kan uppstå i golv och skyddar ytmaterialet och angränsande material från att ta skada. Val av rörelsefogprofil avgörs utifrån ytans storlek, material och typ av trafik.