LIP


LIP BYGNINGSARTIKLER A/S - är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.
Produktprogrammet var till att börja med fästmassa och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor m.m. Alla deras produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan de leva upp till deras slogan: LIP - när man bygger på kvalitet !